Internships

VRT Filmarchief: recuperatie van beschrijvende metadata mmv VIAA

Here you find the details for the internship named "VRT Filmarchief: recuperatie van beschrijvende metadata mmv VIAA" in the company UGent - fea.

Details
Name: VRT Filmarchief: recuperatie van beschrijvende metadata mmv VIAA
Company: UGent - fea
Description:

1. Uitgangssituatie

VRT heeft een verzameling ingescande fiches die hun filmcollectie beschrijft. Deze zijn toegankelijk via een gesloten database uit 1995 en toegankelijk via lokale werkstations. Deze database is niet duurzaam (langetermijnsupport niet gegarandeerd, structuur en datamodel matig gedocumenteerd, …) en laat enkel ingewijden toe om te doorzoeken (lokale installatie, login en opleiding nodig) en dan nog maar enkel dmv browsing (inhoud van de fiches zelf is niet geïndexeerd of gemapt op metadatamodel). Tegelijk is registratie van fysieke filmobjecten (beeld- en geluidsspoelen) bezig in een database met unieke objectnummering.

2. Einddoel

Deze database omzetten in een duurzame, op inhoud doorzoekbare database, die helder gekoppeld is met de filmregistratie van VRT. Dit kadert in het VIAA-doel 2020 om een goed inhoudelijk en technisch overzicht te hebben over de filmcollecties in Vlaanderen, zowel VRT als andere.

3. Onderdelen

● Data-archeologie: diepere analyse van de elektronische database (Access) en de achterliggende soorten fiches: structuur, formaat, inhoud.
● Data-extractie: recuperatie van de huidige data, met respect voor het feit dat de plaats die de fiches innemen in de boomstructuur van de browser, ook een vorm van informatie zijn (taxonomie).
● Ontwerp nieuwe structuur, aansluitend op de fysiekobjectgebaseerde database (FileMaker) die momenteel aangroeit ihkv de registratie van de filmobjecten.
● Data-koppeling: vastleggen van een unieke verbinding tussen alle data over een film en het fysieke object, evt. dit al concretiseren in hyperlink.
● Bouw / programmatie / data-transformatie van het bovenstaande in een duurzaam (i.e. ondersteund, gedocumenteerd, handelbaar) databaseformaat: PostGreSQL.

4. Concreet

De browse-applicatie is volledig custom-made, maar achterliggend bestaat een relationele database in Access. Het bestaande datamodel - zowel van de database als van de inhoud van de fiches - moet bestudeerd worden en gemapt naar een nieuw, te ontwerpen model, dat aansluiting moet krijgen bij een andere, bestaande database van fysieke filmobjecten (beeld- en geluidsspoelen).

Indien haalbaar binnen de voorziene tijd kan verder bestudeerd worden of de gescande papieren fiches met voldoende resultaat kunnen ge-OCR’d worden en de inhoud kan worden geïntegreerd in de database.

Target profiles:
  • Burgerlijk Ingenieur - Computer Science Engineering
  • Computer Science
In industries:
  • Andere
Required special knowledge:

Duration: 1, 2 or 3 months
Paid: No
Net wage: -
Foreign: No
Contact: Guy De Tré ()
Email: guy.detre@ugent.be
Tel: +3292644220