Jobs

Hoofd cel Infrastructure

Here you'll find the details about the job "Hoofd cel Infrastructure" in the company VK ARCHITECTS & ENGINEERS.

Details
Name Hoofd cel Infrastructure
Company VK ARCHITECTS & ENGINEERS
Description

Je hebt een overkoepelende verantwoordelijkheid voor :

- business development & sales, marketing, project management werking, financiële performantie en de groei van de discipline Infra in binnen- en buitenland

• Je brengt VK’s missie dagdagelijks tot leven en je speelt in op de noden van je klanten. Je volgt de markttendenzen met passie en onze concurrenten nauwlettend op. Je identificeert strategische opportuniteiten en risico’s en je vertaalt deze naar toekomstgerichte, innoverende inzichten en marktontwikkelingsstrategieën.
• Als Principal-in-Charge ben je het gezicht en de spreekbuis van VK voor de projecten en klanten binnen het marktsegment
Public Space op basis van persoonlijke credibiliteit, professionele ervaring en een sterke staat van dienst van projecten, realisaties en klantenrelaties binnen deze markt.
• Binnen het marksegement Public Space ga je op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Je bouwt een netwerk op van beslissers en beïnvloeders en prospecteert nieuwe potentiële opdrachtgevers. In een vroegtijdig stadium identificeer je (grote) projecten. Je levert het voorbereidend werk om VK verder commercieel te ontwikkelen in functie van onze infra klanten.
• Je draagt bij tot commerciële successen, van de eerste contacten en leads, over de onderhandelingen en voorstellen, tot de contractondertekening en opmaak van de lijst van deliverables.
• Je vertegenwoordigt en behartigt de wederzijdse belangen van de klant en VK doorheen de projecten. Je plant, bewaakt en coördineert de activiteiten, deliverables en deadlines in overeenstemming met het contract.
• Door middel van risicoanalyse schat je proactief potentiële risicio’s in. In overleg met het management, de principal en R&A beheer en volg je eventuele claims op.
• Door een duidelijke en transparante communicatie houd je alle belanghebbenden binnen het project zowel intern (virtueel projectteam) als extern (onderaannemers en partner) en over alle disciplines heen op de hoogte en betrokken.

- het algemeen management en de coördinatie binnen het team infra in Merelbeke en Charleroi

• Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de krachtlijnen binnen je discipline in overleg met de executive officers.
• Je staat in voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen je team.
• Je beheert de langetermijnplanning alsook de capaciteitsbehoefte, levert technische ondersteuning en bewaakt de werkmethodieken.
• Je bewaakt de kwaliteit en stimuleert de creativiteit binnen je team.
• Je neemt actief deel aan specifieke projecten die een hoogstaande kennis en creativiteit in je specifieke discipline vereisen.
• Je denkt multidisciplinair en overlegt regelmatig met je collega principals, directors en executive officers.

Brochure: Download
Target profiles:
  • Burgerlijk Ingenieur - Construction (Civil Engineering)
  • Industrial Engineering - Construction (Civil Engineering)
  • Burgerlijk Ingenieur - Architecture
In industries:
  • Architectuur
  • Bouw
Required special knowledge

• Je bent burgerlijk ingenieur bouwkunde of burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring.
• Je beschikt over een gedegen en jarenlange kennis in de discipline infra bij voorkeur opgedaan in een studiebureau, alsook heb je technisch inzicht in wegenbouw en/of rioleringen.
• Je hebt leidinggevende capaciteiten en beschikt over sociale en stimulerende vaardigheden voor het instrueren, motiveren en coachen van je teamleden.
• Je beschikt over managementvaardigheden (o.a. plannen, organiseren, coördineren) voor het leidinggeven en aansturen van je team.
• Je hebt een groot analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen.
• Je kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent integer, loyaal, empathisch en stressbestendig. Je hebt ondernemingszin en overtuigingskracht.
• Je sterke capaciteiten als people manager, je communicatieve vaardigheden, je kwaliteitsgerichtheid en je honger naar innovatie worden sterk gewaardeerd.
• Naast het Nederlands, heb je ook een zeer goede kennis van het Frans en het Engels.

Foreign No
Contact Martine Decock (HR manager)
Email: martine.d@vkgroup.be
Tel: 0474996315