High-speed Electronics - Examen 2006-2007

Uit VTK Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Examenvragen van High-speed Electronics.

Inhoud

Bestanden

Deze pagina heeft nog geen bestanden.

Examen theorie, eerste zit (Toegevoegd op 5 juni)

 1. Wat is dynamisch bereik (DR)?
  Wat is Spurvrij dynamisch gebied (SPFR) + leidt uitdrukking hiervoor af.
 2. Double balance mixer: geef schema + bespreek isolatie tussen de poorten.
 3. Opamp met stroomterugkoppeling: Geef schema, leg uit, wat kan je zeggen over bandbreedte en slew rate.
 4. Klasse D vermogenversterker met stroomaansturing en uitgangstransfo. Geef schema, leg uit, geef grafieken van stromen en spanningen, bepaal effecientie en Pmax.

Examen theorie, eerste zit (Toegevoegd op 6 juni)

 1. balanced 4:1 breedbandtransformator (bv voor klasse B). Bijvraagje: waarom is het vervelend dat TL-lijn verschillende karakteristieke impedanties hebben (ik wist het antwoord niet en hij heeft het ook niet gezegd)
 2. FM frequentieplan? Keuze fLO? Dan moet je de FM band geven, de IF frequentie, en die keuze van fLO : hoog of laag? hoog vermits dan die relatieve freqafwijking lager wordt.
 3. Klasse F met TL-lijn: schema, werking, Pmax, rendement. Bijvraagje: stel je wil andere impedantie voor de TL-lijn zien dan je last, hoe kan je dit doen? Antwoord: andere karakteristieke impedantie aan je TL-lijn geven -> werkt als kwartgolflengteimpedantietransformator.
 4. vergeten..

Examen theorie, eerste zit (Toegevoegd op 20 juni)

 1. Geef definitie van de afsnijfrequentie fT. Bepaal de uitdrukking voor fT bij een BJT. Hoe kan je fT verhogen. Verschil met fmax.
 2. Bespreek 3 types diodemixers
 3. klasse S modulator: schema, werking, rendement. Geef 2 oplossingen om de distorsie te verminderen (+ tekening). Wat zijn de nadelen van die 2 oplossingen.
 4. Bespreek bandverbreding bij oscilloscoopprobe.

Examen theorie, eerste zit (Toegevoegd op 27 juni)

 1. 5 technieken om bandbreedte te vergroten
 2. Bespreek architectuur superheterodyne ontvanger en leg functie van elke blok uit
 3. Geef 3 diodemixers, bespreek eigenschappen, voor-en nadelen
 4. Klasse S versterker

Examen theorie, tweede zit (Toegevoegd op 30 augustus)

 1. Bespreek Active Double Balance Mixer: schema, werking, isolatie tussen de poorten.
 2. Bespreek sensing op in- en uitgangsweerstand van circuit met feedback.
 3. Bespreek D klasse, zonder transfo: schema, werking, rendement, Pmax. Wat gebeurt er met reactive load?
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen
Navigatie