Update@Campus

Op woensdag 24 oktober is er alweer de volgende editie van Update@Campus. We houden vast aan
de succesformule, met eerst een boeiende avondlezing rond een thema dat zeer relevant is in het
werk en leven van een ingenieur en daarna de aansluitende netwerkreceptie. We keren dit jaar terug
naar het vertrouwde auditorium Oehoe van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen op de campus
Coupure.

Het thema van Update@Campus 2018 is nog niet bekend.

Na de avondlezing wordt met de steun van de sponsors en met de hulp van de
studentenverenigingen opnieuw een royale netwerkreceptie met streekbieren, cava en sandwiches
aangeboden.


Wed 24/10/2018
19:00
Wed 24/10/2018
23:00
Auditorium Oehoe
Coupure links 653
9000 Gent
0.0
niet-leden: None