Internships

Zin om iets groots te doen als IT student? Ontdek dan onze boeiende IT stages!

Here you find the details for the internship named "Zin om iets groots te doen als IT student? Ontdek dan onze boeiende IT stages!" in the company Smals.

Details
Name: Zin om iets groots te doen als IT student? Ontdek dan onze boeiende IT stages!
Company: Smals
Description:

ICT for society is voor Smals meer dan een slogan: we stonden mee aan de wieg van het e-government en e-health in België en spelen een sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. We werken ook mee aan de ontwikkeling van de G-Cloud, de Belgische overheidscloud. Samen met meer dan 1800 collega's bouw je bij ons dus elke dag mee aan complexe ICT-services met een positieve impact op de hele samenleving.

Smals biedt verschillende stages aan in diverse technologische domeinen:
Enkele voorbeelden:
- Onderzoek of het opportuun is het systeem voor workflowbeheer Camunda te gebruiken in het systeem Archiving as a Service.
- Migratie van EJB's V2 naar EJB's V3: analyse van de methoden die behouden moeten blijven voor de overgang naar de technologie EJB V3.
- Om de performantie van de DB e-Box te verbeteren en een potentiële migratie voor te bereiden, wensen wij een nieuw datamodel from scratch in PostgreSQL te implementeren. Benchmark van de behaalde performantie tegenover de performantie van het huidige model in Oracle. Vergelijking van de voor- en nadelen van de 2 implementaties.
Technologieën: Postgresql, Oracle, Java, Spring, JDBC, Hibernate
- Uitwerking van tools/scripts voor het verzamelen en centraliseren van gegevens in een database. Ontwikkeling van visualisatietools om deze gegevens te kunnen exploiteren en ter beschikking te stellen van interne en externe klanten.
Technologieën: UML, MySql, MariaDB, HTML 5, PHP, Scripting, Shell, Powershell
- Creatie van een user interface om het aanmaken van taak- en procesconfiguraties te vereenvoudigen voor een toepassing gebruikt door de RSZ.
Technologieën: Java, Angular, REST services
- Creatie van een REST Web Service voor consultatie voor het systeem "Dimona" (systeem waarmee de Belgische werkgevers onder meer hun nieuwe werknemers kunnen aangeven bij de sociale zekerheid). De stage heeft tot doel een eerste versie te maken van een Web Service van het type REST. De stage zou een deel analyse (behoefteanalyse, definitie van JSON-schema's, …) en een deel ontwikkeling omvatten.
- …

Target profiles:
  • Burgerlijk Ingenieur - Computer Science Engineering
  • Industrial Engineering - IT
  • Computer Science
In industries:
  • IT
  • Overheid
Required special knowledge:

Duration: 12 weken
Paid: No
Net wage: -
Foreign: No
Contact: Nicolas Dzierzgowski@smals.be (HR Recruitment Consultant)
Email: nicolas.dzierzgowski@smals.be
Tel: