Internships

Beurzen ASEM Work Placement Programma

Here you find the details for the internship named "Beurzen ASEM Work Placement Programma" in the company UGent - fea.

Details
Name: Beurzen ASEM Work Placement Programma
Company: UGent - fea
Description:

Sinds 12 november is de call open voor beurzen voor credit-gerelateerde stage in Thailand, Indonesië, Brunei en sedert kort nu ook India via het ASEM Work Placement Programma.

De beurzen (650 euro/maand) worden uitgereikt obv eerst komt, eerst krijgt basis.

De applicatie verloopt online (quasi zelfde systeem als voor de E+ stage na studie beurzen). De studenten met interesse dienen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij onze afdeling (International Support Team) nadat voor de stage expliciet toelating is verkregen van de stagebegeleider. Het online aanvraagdossier kan enkel door de afd. internationalisering worden geïnitieerd, dit kan dus niet door de student zelf.

Deze call betreft enkel credit-gerelateerde stage in het tweede semester (tem sept. 2020) van dit lopend academiejaar.

Meer info: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/financieringskanalen-buitenlands-verblijf#BeurzenstageinAzi%C3%ABviaASEMWorkPlacementProgramme

De volgende call, voor stage in het eerste semester 2020-2021 wordt verwacht in mei 2020.

Target profiles:
  In industries:
  • Technologie
  Required special knowledge:

  Duration: 1 month
  Paid: Nee
  Net wage: -
  Foreign: Ja