Internships

Netwerkbeheer : Het ideale netwerk / platform vormgeven

Here you find the details for the internship named "Netwerkbeheer : Het ideale netwerk / platform vormgeven" in the company Userfull.

Details
Name: Netwerkbeheer : Het ideale netwerk / platform vormgeven
Company: Userfull
Description:

WAAROM DIT PROJECT ?
Een netwerk of platform zien we als de volledige IT-infrastructuur van een organisatie. Elke organisatie zal basis dezelfde onderdelen bevatten : wifi, toestellen, server, back-up, internetlijn(en),.. maar de concrete oplossingen voor elk van deze onderdelen verschilt wél tussen organisaties. Ook de combinatie en verbinding van alle oplossingen zullen anders zijn. Die verschillen hangen af van meerdere factoren :
• De infrastructuren zijn opgezet door andere IT-partners met andere visies
• De organisaties hebben verschillende noden
• Er heerst meer of minder kennis over de technische mogelijkheden
• De organisaties werken op een andere manier en met een ander doel
Bij elke organisatie is het dus een vraagstuk welke infrastructuur/oplossing het meest optimaal is. Om dit beslissingsproces te versnellen werkt Userfull graag een optimaal platform uit voor verschillende scenario’s die als een onderlegger kunnen dienen bij de keuze voor de beste holistische oplossing.

WELKE ACTIVITEITEN ZAL JE KUNNEN UITVOEREN ?
In dit stageproject krijg je de kans om je analytische, creatieve en probleemoplossende skills tot uiting te brengen door onder andere :
Verschillende bedrijfsscenario’s te bepalen :
• Welk onderscheid maken we tussen types organisaties ? Op basis waarvan maak je dit onderscheid ? Bv. VZW’s/Kmo’s/multinationals en diensten/producten kunnen hierbij factoren zijn die verschillende oplossingen vragen.
• Op basis van dit onderscheid in factoren stel je enkele scenario’s op waar je later je netwerk op zal baseren. Deze scenario’s kunnen omschreven worden zoals een persona. Wat zijn de bepalende onderscheidende factoren ? Welke visie heerst er ? wat is hun core business ? … Je schept echt een duidelijk beeld van de organisatie. Dit mag in tekst, maar ook visueel duidelijk gemaakt worden volgens je eigen skills.

De benodigde onderdelen van het platform te bepalen voor elk scenario :
• Per scenario denk je na over welke onderdelen niet kunnen ontbreken in de utopische IT-infrastructuur van de organisatie in 2020. Deze lijst zal bijvoorbeeld al bevatten : Wifi, internetlijn, back-up, multi factorauthenticatie, desktops/laptops, documenten op een server of in de cloud, printer, …
• Deze oplijsting vormt de basis van je concreet platform. We leggen liefst een kant-en-klare oplossing op tafel. De belangrijkste stap is dus om voor alle onderdelen na te denken welke specifieke oplossing hier het meest van toepassing is. Welke wifi-access points gebruik je ? hoeveel internetlijnen zijn er nodig ? Welk multifactor-systeem zal je implementeren ? kies je laptops of desktops ? welke cloud-oplossing is optimaal, … Hierbij zal je onze huidige documentatie en kennis, maar ook eigen opzoekwerk kunnen gebruiken om een beeld te krijgen van bestaande en toekomstige oplossingen.
• Tot slot denk je na over de onderlinge relatie tussen de verschillende oplossingen en uitbreidingsmogelijkheden. Hoe kunnen ze samenwerken ? welke combinaties zijn nodig of zijn een nice to have ? Hoe worden ze aan elkaar gekoppeld ? Wat moet er gebeuren als ze één onderdeel aanpassen in de toekomst ? Hoe kunnen we de omgeving monitoren ? ,…
• Indien mogelijk koppel je een budgetinschatting aan elk scenario.

WAT IS JOUW RESULTAAT ?
De oplevering van een stapsgewijs of visueel overzicht waarin snel bepaald kan worden in welk scenario een bestaand bedrijf thuishoort en waarmee we een gap-analyse kunnen uitvoeren. Deze oplevering moet begrepen kunnen worden door iedereen. Met andere woorden, management, business alignement, maar ook niet technische profielen in de betreffende organisaties moeten deze matrix begrijpen en kunnen gebruiken.

Je bouwt kort gezegd de best practice die Userfull in de komende jaren zal hanteren en aan hoe het haar klantnetwerken op zal zetten.

Target profiles:
  In industries:
  • IT
  Required special knowledge:

  Duration: Te bepalen
  Paid: Nee
  Net wage: -
  Foreign: Nee
  Contact: Astrid Vervliet (Office Manager)
  Email: hr@userfull.be
  Tel: