Internships

Softwaremanagement en implementatie : Natural Language Processing

Here you find the details for the internship named "Softwaremanagement en implementatie : Natural Language Processing" in the company Userfull.

Details
Name: Softwaremanagement en implementatie : Natural Language Processing
Company: Userfull
Description:

WAAROM DIT PROJECT ?
Natural Language Processing (NLP) is een subdomein van computerwetenschap, information engineering en Artificial Intelligence dat gaat over de intereacties tussen computers en menselijke talen. Meer specifiek gaat het over hoe computers te programmeren om grote hoeveelheden data in de vorm van taal te kunnen verwerken en analyseren.

WELKE ACTIVITEITEN ZAL JE KUNNEN UITVOEREN ?
In dit stageproject ga je niet zelf moeten programmeren hoe taal herkend kan worden, maar verwachten we dat je op zoek gaat naar software op de markt die geschreven digitale taal kan herkennen en aan de hand daarvan een testcase opzet waarbij je deze software implementeert met bestaande applicaties om bepaalde automatisaties op te zetten. Een voorbeeld : zo kan het zijn dat je de software-namen van Userfull-personeel kan herkennen en kan herkennen dat iemand feedback aan het geven is rond een bepaalde skill op ons bestaande feedbackplatform, zodat achterliggend de taalherkenningssoftware de feedback kan wegschrijven op het profiel van de persoon in kwestie op ons feedbackplatform.
Andere voorbeeldprojecten kunnen in samenspraak uitgewerkt worden naar enerzijds jouw eigen insteek en interesses en anderzijds de mogelijkheden van de platformen waar we over beschikken.

Wat jij concreet zal doen :
- Research naar bestaande software in het herkennen van geschreven taal (niet handgeschreven maar op IT-platformen)
- Onderzoek naar de API-mogelijkheden van één specifiek platform dat we reeds in gebruik hebben, zoals het feedback-platform in het voorbeeld er één van is.
- De integraties opzetten zodat de taalsoftware kan runnen bovenop het platform.
- Eventueel een webapplicatie uitschrijven indien de huidige platformen niet over de juiste API’s beschikken.

Voor dit project zal je begeleid worden door iemand met ervaring in het opzetten van API’s en het creëren van webapplicaties en daarnaast zal iemand van Userfull de ‘klant’ spelen in dit project, zodat je niet alleen kan leren op een projectmatige manier te werken aan de hand van een projectmethodologie die gebaseerd is op agile en waterfall, maar anderzijds ook kan leren hoe business noden vertaald worden naar IT-oplossingen en welke uitdagingen daarbij komen kijken.

WAT IS JOUW RESULTAAT ?
Dankzij je analyse van bestaande software zal je in staat zijn een implementatie van deze software uit te voeren met bestaande applicaties waardoor verschillende zaken geautomatiseerd worden die nu manueel erg veel tijd vragen. Jouw oplevering kan nadien gebruikt worden door verschillende klanten van Userfull.

Target profiles:
  In industries:
  • IT
  Required special knowledge:

  Duration: Te bepalen
  Paid: Nee
  Net wage: -
  Foreign: Nee
  Contact: Astrid Vervliet (Office Manager)
  Email: hr@userfull.be
  Tel: