Internships

Systeem- en netwerkbeheer: Security audit

Here you find the details for the internship named "Systeem- en netwerkbeheer: Security audit" in the company Userfull.

Details
Name: Systeem- en netwerkbeheer: Security audit
Company: Userfull
Description:

WAAROM DIT PROJECT ?
Voor sommige projecten is het nodig een security audit uit te voeren om te weten te komen wat de huidige status van hun algemene IT-beveiliging is en wat er nog ontbreekt. Userfull heeft hier al documentatie voor opgesteld en voert deze audits regelmatig uit, maar de nood aan procesoptimalisatie blijft bestaan. Daarom geven wij jou in dit stageproject de vrijheid om dit proces in vraag te stellen en na te gaan wat er nodig is om een goede security audit op te leveren.

WELKE ACTIVITEITEN ZAL JE KUNNEN UITVOEREN ?
Stel een formule op met must-have’s en nice-to-have’s wanneer er een security audit gedaan wordt. Je stelt met andere woorden een template op die als basis dient voor projecten met een security audit. Je gaat na welke elementen uitgevoerd moeten worden, hoe deze uitgevoerd moeten worden, tekent best practices uit en test deze.

Belangrijk hierbij is te weten dat wij geen specialist zijn in security audits en dat we bij security niet streven naar ‘state-of-the-art’ security : we hechten meer belang aan redelijke maatregelen te treffen naar information security toe en niet te optimaliseren naar technische security toe.

WAT IS JOUW RESULTAAT ?
Als resultaat lever je een getest document op dat gevolgd zal worden bij elke security audit die Userfull bij haar klanten zal uitvoeren. Dit document vertelt wat er getest moet worden in welke situatie, hoe we dit testen en wat de resultaten van de audit zijn. De concrete oplevering kan je zelf zover uitbreiden als nodig volgens je eigen inzichten rond wat jij noodzakelijk acht.

Target profiles:
  In industries:
  • IT
  Required special knowledge:

  Duration: Te bapelen
  Paid: Nee
  Net wage: -
  Foreign: Nee
  Contact: Astrid Vervliet (Office Manager)
  Email: hr@userfull.be
  Tel: