Jobs

Industrieel Ingenieur

Here you'll find the details about the job "Industrieel Ingenieur" in the company Regie Der Gebouwen.

Details
Name Industrieel Ingenieur
Company Regie Der Gebouwen
Description

Bij Regie der Gebouwen werk je mee aan een brede waaier van projecten. Je neemt deel aan renovatie of bouwprojecten, je zorgt voor het facilitair beheer en onderhoud van een gebouw, of je versterkt de operationele teams vanuit de studiedienst. Concreet ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

•Als lid van een multidisciplinair team neem je deel aan de vergadering met de klanten. Vanuit jouw specialiteit geef je advies aan de klant en je collega’s over de uit te voeren werken.
•Je voert studies uit of houdt toezicht op de studies uitgevoerd door externe studiebureaus.
•Je maakt bestekken en aanbestedingsplannen of schema's op voor de bestudeerde installaties en je leidt de tekenaars die deze plannen onder jouw toezicht uitvoeren.
•Je verzekert de leiding (op basis van de administratieve en technische plannen) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.
•Je geeft leiding aan 1 of 2 werfcontroleurs die je helpen bij de uitvoer van je projecten.
•Je verzekert de budgettaire en financiële opvolging van het project, je zorgt ervoor dat het bestek en de vooropgestelde budgetten worden nageleefd.
•Als facilitair manager van een gebouw verzorg je daarnaast het dagelijks beheer van het gebouw, voornamelijk wat betreft het onthaal, de beveiliging van de toegang en het financieel beheer (betaling van facturen), en behandel je de aanvragen van de bezetters voor verbouwingswerken, herstellingswerken of onderhoudswerken.
•Door het permanent bijscholen zorg je ervoor dat je een referentie bent in jouw vakgebied, en collega’s steeds bij jou terecht kunnen.
•Je zorgt verder ook voor eenvormige basisdocumenten in jouw specialiteit zoals (typebestekken, voorlichtingsnota's, berekeningsmethodes...).

Solliciteer via Selor: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19089

Target profiles:
  • Engineering Technology - Electronics (Industrieel Ingenieur)
  • Engineering Technology - Electromechanics (Industrieel Ingenieur)
  • Engineering Technology - Construction (Civil Engineering) (Industrieel Ingenieur)
In industries:
  • Bouw
  • Overheid
Required special knowledge

Je hebt een diploma industrieel ingenieur met optie: bouw, architectuur, elektromechanica of elektriciteit.

Je werkt graag in een team.
Je werkt resultaat gericht.
Je werkt klantgericht.
Je hebt geen probleem met het verwerken van een grote hoeveelheid informatie.
Je durft beslissingen te nemen.
Je kan advies geven op basis van jouw expertise.

Een rijbewijs B, kennis van AutoCAD of Revit, en een goede kennis Frans zijn pluspunten.

Solliciteer via Selor: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19089

Foreign Nee
Contact Natasja Lammens (Talent Acquisition)
Email: natasja.lammens@buildingsagency.be
Tel: +32 2 541 71 54