Is er iets mis met deze pagina? Stuur dan naar wikikapot@vtk.ugent.be

Omschrijving van het vak

Big Data science is een keuzevak die hoofdzakelijk gegeven wordt aan 2de master computerwetenschappen, maar tal van andere richtingen kunnen het vak ook opnemen. Een theoretische voorkennis is niet vereist, maar het vaardig kunnen omspringen met python is een must.

Het vak bestaat uit 2 grote luiken die elk op de helft van de punten staan. Enerzijds zijn er de theorielessen die over het algemeen goed te doen zijn en talloze onderwerpen die betrekking hebben op big data aan bod laten komen. Behandelde thema's zijn onder andere: Visualisatie, MapReduce, Spark, Information Retrieval, Recommender systems, streaming, clustering, large scale machine learning. Daarnaast zijn er ook enkel gast lessen door bedrijven en ook een gastles door Erik Mannens. Anderzijds zijn er ook een achttal practica die over gelijkaardige thema's gaan. Deze worden per 2 afgewerkt en zijn ofwel in python ofwel in javascript. De python practica zijn over het algemeen een stuk uitgebreider en dus tijdrovender. De werkdruk tijdens het jaar kan dan ook vrij hoog zijn, maar door het grote thema onderwerpen die aan bod komen tijdens de practica zijn ze wel enorm verrijkend. Er is ook 1 speciaal practicum waarbij er een business case van een bedrijf dient uitgewerkt worden waarbij de data door het bedrijf aangeleverd wordt. In 2018 was dit door Actemium waarbij er moest voorspeld worden wanneer en hoeveel voeder een boer ging bestellen. Hiervoor wordt er een Kaggle competitie tussen de verschillende teams opgezet.

Lesmateriaal

De theorie wordt gegeven aan de hand van slides waarvan er een aantal hoofdstukken geannoteerd zijn. Veel hoofdstukken zijn gebaseerd op het boek: Mining of massive datasets. De hoofdstukken kunnen gratis gedownload worden.

Proffengeschiedenis

  • nu: Tijl De Bie, Dieter De Witte, Erik Mannens (Gastles)

Examenvragen

Het examen is mondeling en er worden 6 vragen gegeven. 2 vragen gaan over de hoofdstukken van Dieter De witte, 2 vragen over die van Tijl De Bie, 1 vraag over de practica en 1 vraag over de gastlessen. Mogelijks dient ook een korte presentatie gegeven te worden over het practicum van de Kaggle challenge.

Bestanden

Bestand Commentaar
Example Questions Oral Exam BDS.pdf (7 maanden, 3 weken geleden)
proefexamen-BDS.pdf (7 maanden, 1 week geleden)
Jeroen_Van_Hautte_BDS.zip (5 maanden, 1 week geleden)