Is er iets mis met deze pagina? Stuur dan naar wikikapot@vtk.ugent.be
  1. Welke verdelingen worden vaak gebruikt in de chemometrie. Geeft van elke verdeling een voorbeeld van hoe het gebruikt wordt.
  2. Wat is het essentiele verschil tussen lineaure regressie en niet-lineaire regressie op het vlak van oplossen van de normaal vergelijkingen. Welke algoritmes hebben we voor niet-lineaire en hoe pakken ze de problemen specifiek voor niet-lineaire regressie aan (formules moeten niet specifiek afgeleid worden).
  3. Beschrijft de mogelijkheden voor sequentieel ontwerp van experimenten met betrekking tot de discriminatie tussen verschillende niet-lineaire modellen en zet dit in een werkschema.

Theorievraag: Legt het verschil uit tussen lineaire en niet-lineaire regressie. Geef de verschillende zoekmethoden voor niet-lineaire regressie. Wat moet er bij niet-lineaire regressie berekend worden en hoe kan dit in de praktijk gedaan worden.

Oefening: We kregen een model: rB=k1* pA RC=k2

  • pA Met de restultaten uit athena van de regressie en de vraag was wat er moest gebeuren om de parameters preciezer te schatten. De prof vroeg naar aanpassingen van het model, gewogen regressie en dergelijke.