Is er iets mis met deze pagina? Stuur dan naar wikikapot@vtk.ugent.be

6 januari

  1. bespreek de veronderstellingen die leiden tot het bepalen van de meest simpele regressie soort�1b) wat voor type parameter bekom je dan?�1c) bespreek ook de uitbreiding nr meer ingewikkelde modellen: hoe wordt hieraan voldaan aan het type van de parameter?

  2. AVS gegevens heb je en je ziet ook het model dat werd gebruikt (ongeveer: RB=k1 pA, RC=k2 pp) je had regressie uitgevoerd om de preexponentiële factor en de activeringsenergie van k1 en k2 te schatten. je kreeg parity plot v RB en RC en de residuelen van RC en RB in functie van T en in functie van p.

10 januari

  1. Bespreek bondig in een gestructureerd schema de verschillende methoden voor de discriminatie van modellen. Wat zijn de belangrijke aspecten bij de 'divergentie'? Welke methode zou je kiezen voor de chemische reactietechniek!

  2. gasfase reactie: 2A->B+3C en A->6C. Resultaten AVS en residuelen plots gegeven. Bespreek.

31 januari

  1. Hoe is een parameterschattingsvector bepaald via lineaire regressie op 1 respons verdeeld? (Leid kort af)
  2. Van welke distributie wordt gebruik gemaakt om de significantie van een individuele parameterschatting te bepalen?
  3. Hoe verhouden het individuele en het gezamenlijke betrouwbaarheidsinterval van de parameterschattingen zich tot elkaar?
  4. Hoe is een modelvoorspelde waarde, gebaseerd op eerder geschatte parameterwaarden, verdeeld en geef het verwachtingsinterval