Is er iets mis met deze pagina? Stuur dan naar wikikapot@vtk.ugent.be

Examenvragen 2017

17 januari voormiddag

  • Theorie: Beschrijf de t-distributie. Voor wat wordt de t-distributie gebruikt in lineaire regressie. Aan Welke specifieke voorwaarden moet zijn voldaan zodat de het voorgaande mag beschreven worden door de t-distributie?
  • Oefening: reactie gegeven en parity diagram gegeven. Bespreek parameterschattingen, significantie, correlatie, en geef volgende stappen om parameters beter te schatten.

20 januari voormiddag

  • Theory: a) How is the parameter estimate vector distributed? Make some small calculations to proof your answer. b) What type of distribution is used to investigate the individual parameter significance? Why? c) How are the individual confidence interval and the joint confidence interval related? d) Give the individual confidence interval for a model calculated value.
  • Exercise: Given: A->B and A->C, heterogeneously catalyzed reaction, non-isothermal regression has been performed, 4 parameters: pre-exponential factors and activation energies of both reactions. You get the AVS result sheet, parity diagram, residual figure as function of partial pressure, residual figure as function of temperature. Asked: What actions would you take to improve the regression?

20 januari namiddag

  • Theorie: Geef de referentie aanname waarmee je de meest simpele regressie bekomt (error ~ N(0,Isigma┬▓)). Welk type estimates heb je dan? (maximum liklihood). Hoe pas je de werkwijze aan als je naar meer complexe situaties gaat, maar nog steeds hetzelfde type estimates wilt verkrijgen? (weighted regression, multiresponse)
  • Oefening: reacties gegeven (A->B via heterogene katalyse en A->C via radicalair mechanisme), dus 2 rate equations Rb en Rc met parameters k1, K1, k2, K2. Bespreek de AVS output, parity plots, residual diagrams (tov pA en T). Welke volgende stappen zou je ondernemen? (Je moest inzien dat het model voor de eerste reactie RA=k1.pA slecht presteerde omdat de invloed van de katalysator hier niet in zat verwerkt.)