Is er iets mis met deze pagina? Stuur dan naar wikikapot@vtk.ugent.be

Examen 12/01/2018

  1. Vertel alles wat je weet over een tijdelijke vennootschap.
  2. Leg uit hoe het benoemen en ontslaan van bestuurders in een NV gaat.
  3. Toepassingsvraag over Raad van bestuur die een contract had gesloten wat volgens de statuten niet mocht. Wat zijn de gevolgen?
  4. Leg chirografaire schuldeiser uit.

Examen 26/01/2018

  1. Vennootschappen: Vertel alles wat je weet over een commanditaire vennootschap.

  2. Theorievraag: Vertel alles wat je weet over een vennootschap met sociaal oogmerk.

  3. Toepassingsvraag: Een handelaar geeft als betaling voor zijn schuld aan zijn ouders een schilderij terug dat hij ooit van hun gekregen heeft. Een tijdje later gaat zijn onderneming failliet. Kan de curator deze transactie ongedaan maken?$

  4. Extra vraag: Indien er in de bvba een nieuw stuk grond wordt gekocht, wie beslist daar dan over, de Algemene Vergadering of de Raad Van Bestuur?