Internships

Cloud Services

Here you find the details for the internship named "Cloud Services" in the company Smals.

Details
Name: Cloud Services
Company: Smals
Description:

Wat doet Smals?

Smals realiseert vernieuwende ICT-projecten en -diensten in het kader van werk, gezin en gezondheid voor de instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, en biedt hen een breed gamma aan ICT-diensten.
ICT for society is meer dan een slogan bij Smals. We zetten mee het eGovernment en eHealth in België op poten en staan op de voorgrond wat betreft de digitalisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Laten we onze samenwerking in de G-Cloud, de Belgische overheidscloud, daarbij niet vergeten. Met meer dan 2065 collega’s dragen we elke dag bij aan de invoering van ingewikkelde ICT-oplossingen ten voordele van de hele maatschappij.

Smals biedt tal van stages aan in diverse technologische domeinen: ontwikkeling van toepassingen (Java, Spring, Angular), netwerk, storage, data center, cloud platform, cybersecurity...

Profiel
• Je zoekt een stage van minimum drie maanden in kader van je bachelor- of masteropleiding in de informatica.
• Je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin.
• Je durft initiatief nemen om kwaliteitsvolle oplossingen aan te bieden.
• Je geeft blijk van autonomie en leert graag bij.
• Je bent een goede teamplayer en werkt ook graag in teamverband.

In het Cloud-domein bieden we momenteel de volgende stagemogelijkheden aan:

Verbetering van het opvolgen van de governance rond Infrastructure as Code

o Doel: IaC (Infrastructure as Code) is een concept dat onlangs bij Smals is toegepast. Hiervoor zijn er ondersteunende diensten opgezet en werden er opleidingen gegeven. Om infrastructuurteams in staat te stellen de governance die zij definiëren en implementeren goed op te volgen, moeten er tools komen om metrieken te registreren, bloot te leggen, te volgen, en gebeurtenissen en/of meldingen te triggeren op basis van toestandsverandering. De stagiair verzamelt de vereisten van infrastructuurteams, stelt een oplossing voor en implementeert deze.
o Gebruikte technologieën: IaC (Infrastructure as Code), Automation, Metrics, Observability, Cloud services
o Opleiding: bachelor / master

Verbetering van het opvolgen van de kwaliteit van Infrastructure as Code

o Doel: De kwaliteit van Infrastructure as Code (IaC) is van vitaal belang om onze klanten de meest geavanceerde diensten te kunnen leveren. Smals werkt aan een voortdurende verbetering van die kwaliteit. De stagiair zal eerst nagaan hoe de kwaliteitsgarantie momenteel is geïmplementeerd, vereisten verzamelen van de verschillende stakeholders, en daarna verbeteringen voorstellen. De stagiair zal dan samen met het team de geselecteerde verbeteringen doorvoeren.
o Gebruikte technologieën: IaC (Infrastructure as Code), Automation, Testing, Cloud services
o Opleiding: bachelor / master

Verbetering van de bruikbaarheid/zichtbaarheid van Infrastructure als code

o Doel: Eenvoudige toegang tot informatie over Infrastructure as Code (IaC)-activa is essentieel voor de invoering van IaC in de verschillende infrastructuurteams. Het assetregister is een ingebouwde oplossing, tot nu toe lag de nadruk op de integratie met de IaC-bevoorradingsketen, nu hebben we behoefte aan een meer mensvriendelijke view. De stagiair zal eerst de structuur van het assetregister moeten begrijpen, de vereisten van de verschillende stakeholders verzamelen (die voor elk infrastructuurteam anders kunnen zijn), en een globale aanpak voorstellen om aan die vereisten te voldoen (de oplossing moet gemakkelijk kunnen worden uitgebreid). De stagiair zal dan het framework en verschillende aangepaste views implementeren, voor verschillende teams.
o Gebruikte technologieën: REST client, PostgreSQL queries, Browser-side front-end (React of andere), Openshift deployment
o Opleiding: bachelor / master

Automatisering van de validatie van Openshift Cluster implementatie

o Doel: De implementatie van Openshift clusters is momenteel geautomatiseerd, maar de validatie van die implementatie vereist nog steeds manuele acties. De stagiair zal vereisten verzamelen over wat moet worden gevalideerd, oplossingen voorstellen om de validatie te automatiseren, en vervolgens de gekozen oplossingen implementeren.
o Gebruikte technologieën: Openshift/Kubernetes, Automation, Testing, Cloud Services
o Opleiding: bachelor / master

Verbetering van het documentatiebeheer voor clouddiensten

o Doel: De huidige G-Cloud documentatie, ingezet op Openshift, moet hertekend worden om de efficiëntie te verhogen, de tijd die nodig is om informatie bij te werken te verminderen, en de gebruikerservaring voor klanten te verbeteren. De stagiair analyseert de problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, stelt oplossingen voor en implementeert de gekozen oplossing samen met het team.
o Technologie: Openshift/docker, cloud, git, document generation systems
o Opleiding: bachelor / master

Verzameling en weergave van gegevens voor bewaking van diverse metrieken op databankniveau

o Doel: Het doel is het opzetten van de verzameling van informatie met betrekking tot de databases van de leden van Smals: gebruikte schijfruimte, grootte van back-ups, logisch verwijderde gegevens (bloat data), ... Naast de verzameling moet de stage ook leiden tot de weergave van de verzamelde gegevens voor het team Database in eerste instantie, maar ook voor de teams die betrokken zijn bij het gebruik van deze gegevens (projectteams, facturering, ...).
o Gebruikte technologieën: InfluxDB, Grafana, programmeren in Linux-omgevingen
o Opleiding: bachelor / master

Brochure: Download
Target profiles:
  • Burgerlijk Ingenieur - Computer Science Engineering
  • Burgerlijk Ingenieur - Communication and information Technology
  • Computer Science
  • Engineering Technology - IT (Industrieel Ingenieur)
In industries:
  • IT
Required special knowledge:

Duration: Minimum drie maanden
Paid: No
Net wage: -
Foreign: No
Contact: Liesbeth Haegeman (Talent Acquisition Consultant)
Email: liesbeth.haegeman@smals.be
Tel: