Internships

Stage Future Fit (Positive Impact Monitoring) 2023-2024

Here you find the details for the internship named "Stage Future Fit (Positive Impact Monitoring) 2023-2024" in the company Upgrade Estate.

Details
Name: Stage Future Fit (Positive Impact Monitoring) 2023-2024
Company: Upgrade Estate
Description:

• Je wil meewerken aan het opzetten van een objectief en wetenschappelijke onderbouwd meetsysteem van positieve impact, kaderend binnen de methodologie van Impact Management Project en de Future-Fit Business Benchmark. Daarbij is het van belang niet zozeer de geleverde inspanning te meten maar wel wat het resultaat ervan is.
• Je gaat na welke stakeholders positieve impact ervaren door de werking van ons bedrijf. Je redeneert verder vanuit het perspectief van deze begunstigden van de positieve impact.
• Je verzamelt voortgangsindicatoren (uit ISIS+ of andere) die passen bij de positieve impact die we genereren, vooral op sociaal, mensgericht vlak.
• Je bepaalt een concrete werkwijze om de voortgangsindicatoren toe te passen voor ons bedrijf.
• Je maakt een “Positive Impact Dashboard” op dat grafisch weergeeft waar we positieve impact hebben, waarmee we jaarlijks onze impact kunnen monitoren.
• Je werkt samen met onze Sustainability Advisor die ons helpt om Future-Fit te worden.

Brochure: Download
Target profiles:
  In industries:
   Required special knowledge:

   Duration: 3-4 maand
   Paid: No
   Net wage: -
   Foreign: No
   Contact: Sofie Liekens (HR Manager)
   Email: jobs@upgrade-estate.be
   Tel: +32 9 233 76 66