Jobs

Project Engineer Oudenaarde

Here you'll find the details about the job "Project Engineer Oudenaarde" in the company OIP Sensor Systems NV.

Details
Name Project Engineer Oudenaarde
Company OIP Sensor Systems NV
Description

Jouw taken
Als Project Engineer houd je toezicht op de planning, implementatie, en opvolging van een specifiek OIP project dat een begin, een einde en specifieke vereiste resultaat heeft.
Je voert een breed scala van taken uit inclusief sommige of alle van deze hiernavermeld :
Het project plannen

• De scope van het project definiëren in samenwerking met het senior management of de program manager.
• Een gedetailleerd werkplan creëren dat de activiteiten, nodig om het project met succes te voltooien, te identificeren en op te volgen.
• De middelen (tijd, geld, materiaal, etc…) bepalen welke nodig zijn om het project te voltooien.
• Een tijdsschema voor de voltooiing van het project ontwikkelen dat de middelen effectief toewijst aan de activiteiten.
• De projectplanning herzien met het senior management ; het schema corrigeren zoals vereist.
• In overleg met de betrokken manager(s) aanwerven, interviewen en personeel selecteren met de juiste vaardigheden voor de projectactiviteiten.
• Garanderen dat alle medewerkers van het project de juiste oriëntatie naar de organisatie en het project krijgen.

Het project implementeren
• Het project uitvoeren volgens het projectplan.
• Bestanden opmaken teneinde alle projectinformatie op de juiste wijze te documenteren en beveiligen.
• Controle van het dagelijks verloop van het project en zonodig aanpassingen doen teneinde de succesvolle voltooiing van het project te verzekeren.
• Een communicatieschema opstellen teneinde de belanghebbende organisatie te updaten.
• De kwaliteit van het werk voltooid met het projectteam op regelmatige basis herzien zodat het voldoet aan de projectnormen.
Het project controleren
• Voor het management rapporten schrijven over het project.
• Controle en goedkeuring van alle gebudgetteerde projectuitgaven.
• Ervoor zorgen dat de projectresultaten op tijd geleverd worden, binnen budget en met het vereiste kwaliteitsniveau.
• Evaluatie van de projectresultaten zoals vastgelegd in de planningsfase.

Target profiles:
  • Burgerlijk Ingenieur - Electronic Circuits and Systems
  • Burgerlijk Ingenieur - Photonics
  • Burgerlijk Ingenieur - Engineering Physics
  • Mathematics and physics
In industries:
  • Technologie
  • R & D
Required special knowledge

Je hebt een master in Engineering, liefst met 2 tot 3 jaar ervaring in planning en/of project management.
Je hebt een grondige kennis van theoretische en practische aspecten van project management.
Je bent vertrouwd met project management technieken en tools (MS Project, …).
Je hebt ervaring in people management.
Je bent een creatieve probleemoplosser.
Je leidt graag een team maar je werkt ook graag in teamverband.
Je hebt uitstekende planning- en organisatievaardigheden.
Je communiceert vlot in het Engels en het Nederlands.

Foreign No
Contact Chantal Jacob (HR Manager)
Email: cj@oip.be
Tel: +32 55 33 38 11