Over VTK

De Vlaamse Technische Kring Gent vzw is de studentenkring voor studenten burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent.

Bereikbaarheid

VTK Gent vzw
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Belgium
info@vtk.ugent.be

Financieel

BIC: KREDBEBB
IBAN: BE30 7330 0269 4711
BTW-nummer: BE-0410.940.203


Contact

U kan de Vlaamse Technische Kring contacteren per brief, via e-mail, of telefoon. Merk op dat u voor aangetekende brieven best de naam van de bestemmeling expliciet vermeldt (bijvoorbeeld Kato Boels).

Algemeen: info@vtk.ugent.be
Website: web@vtk.ugent.be
Bedrijven: career@vtk.ugent.be
Specifieke post/persoon: Praesidiumlijst


Clublied

Komt nu Vlaamse Techniekers
Heft een feestzang aan
Brossers, strevers en spiekers
Gaat nu zij aan zij staan
Staakt nu alle twisten
Stopt het speelse gedol
Bier heeft lang liggen gisten
Doe ze nu maar eens vol (bis)

Moeders droogt nu uw tranen
Vaders stopt uw geklaag
Wij vereren de granen
Wij bezuipen ons graag
VTK is aan 't zwijnen
Voor de biergod gezwicht
Reeds schijnt door de gordijnen
't Eerste ochtendlicht (bis)