Verkiezingen praesidium 2017-2018

Voorwaarden

Om te mogen opkomen voor het VTK Praesidium moet je ingeschreven zijn in een van de opleidingen burgerlijk ingenieur (-architect) in het academiejaar waarvoor je opkomt en voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • volledig geslaagd voor het eerste jaar
  • actieve medewerker voor de post waarvoor je wenst op te komen
Om op te komen als praeses, vice, penning of deltapenning moet je minstens 1 jaar praesidiumervaring hebben. Om op te komen als praeses, feest of schachtentemmer moet je ook gedoopt zijn.

Procedure

Wie wenst op te komen moet het inschrijvingsformulier invullen, indienen voor maandag 17 april om 23u59 in een gesloten enveloppe in de penningbus in VTK Blauw, of fysiek aan een lid van de kiescommissie, en als bijlage in een e-mail sturen naar verkiezingen@vtk.ugent.be. De kandidatuur wordt vergezeld van een inschrijvingsbewijs uit het huidige academiejaar en een korte motivatie waaruit minstens blijkt dat je weet wat de post waarvoor je opkomt precies inhoudt.

De Commissie omvat de volgende leden:

  • Sander De Wilde
  • Joren Inghelbrecht
  • Stijn Van Auwenis
  • Anna Yarantseva
De commissie is steeds persoonlijk aan te spreken of te bereiken via mail op verkiezingen@vtk.ugent.be.

Campagne

Voor iedere promotieactiviteit dient toelating te worden gevraagd aan de commissie. Wanneer via een promotieactiviteit vuilnis wordt geproduceerd, dienen de kandidaten in te staan voor het opruimen ervan. Het is verboden in de gebouwen van de UGent activiteiten met alcoholische dranken te organiseren. Er is ook een lijst met verboden sponsors, die kan je hier terugvinden. Het is ten strengste verboden dat kandidaten aankondigingen doen in auditoria op eigen initiatief. De kandidaten worden op tijd en stond door de commissie verwittigd wanneer ze mogen aankondigen voor de diverse richtingen.

De campagneweek loopt van dinsdag 18 april, 6u, tot dinsdag 25 april, 18u.

Stemming

Het stemmen gaat door op woensdag 26 april en donderdag 27 april op deze pagina. Enkel VTK-leden kunnen stemmen.

Posten

Een presentatie met uitgebreide info over de verschillende posten vind je hier

.

Volledig verkiezingsreglement

Het volledige reglement kan je hier terugvinden, onder titel III. Dit reglement is ten alle tijde bindend.