Verkiezingen praesidium 2024-2025

STEM NU HIER

 Kandidaten

De kiescommissie heeft volgende kandidaturen ontvangen en conform het reglement goedgekeurd:

 • Praeses & Vice: Dries Verhoeve & Rune Beerens
 • Penning: Hervé Durieux en Arthur De Ridder.
 • Penning-Extern: Robin Vanparys
 • Deltapenning: Jakob Verstraete
 • Konstrukt: Anders Dhoey
 • Career & Development: Gaelle Snoeckx, Senne De Leeuw, Roderik Meerschaut, Sebastiaan Malfait
 • Web & ICT: T.B.D.
 • Interne:
  • Cyriaque Maertens & Inès De Jaegher
  • Felix Gheysen & Jorrit Parewijck
 • Feest & Temmer: Bartold Leyssen(Feest), Senne De Lathauwer(Feest) & Xander Boudry (Temmer)
 • Cursus: Alexander Lanine & Liesl De Boeck
 • Sport: T.B.D.
 • FRiS: T.B.D.
 • IAESTE: T.B.D.
 • BEST: T.B.D.
 • Cultuur: Manon de Bondt & Céline Duchaine
 • Delta: Louis Pieters, Jérôme De Visscher, Elias Kyndt, Louisa Scheir
 • Communicatie: Ann-Charlotte Petrens & Emma Deblaere
 • Logistiek: Hendrik Debruyne & Yarne De Buck

 Voorwaarden

Om te mogen opkomen voor het VTK Praesidium moet je ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van UGent en dit in het academiejaar waarvoor je opkomt. Je moet ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • volledig geslaagd voor het eerste jaar
 • actieve medewerker voor de post waarvoor je wenst op te komen

Om op te komen als Praeses, Vice-praeses, Penning, Penning-Extern, Deltapenning of Konstrukt moet je minstens 1 jaar Praesidiumervaring hebben. De verkiezingen voor Praeses, Vice-Praeses, Penning, Penning-Extern, Deltapenning en Konstrukt gaan door op zaterdag 30 mei en zondag 1 mei. Deze voorverkiezingen verliepen volledig conform het huishoudelijk reglement.

Om op te komen als Praeses, Feest of Schachtentemmer moet je gedoopt zijn. Verder, in het opkomend team van Logistiek dient minstens één van beide personen reeds 2 kalenderjaren in het bezit zijn van een rijbewijs B. Tenslotte dient het opkomend Career & Development-team te bestaan uit minstens 2 personen met Praesidium- of Careerteamervaring.

 Kiescommissie

De VTK Kiescommissie die bestaat uit volgende leden:

 • Kato Boels
 • Jochen Decaestecker
 • Gilles Lefranc
 • Laurens Barbier
 • Ward Verhoeve

De commissie is steeds persoonlijk aan te spreken of te bereiken via mail op verkiezingen@vtk.ugent.be.

 Kandidaatstelling

Wie wenst op te komen moet dit formulier indienen voor maandag 15 april 23h59. De kandidatuur wordt vergezeld van een inschrijvingsbewijs uit het huidige academiejaar en een korte motivatie waaruit blijkt dat je weet wat de post waarvoor je opkomt precies inhoudt.

Indien nodig zullen er naverkiezingen gehouden worden voor niet-gevulde posten.

 Campagne

Dit jaar zullen de campagnes opnieuw zowel in de Plateau als online kunnen plaatsvinden! Zoals elk jaar worden jullie aangemoedigd om toffe filmpjes te maken, leuke banners te ontwerpen en memes te posten. Het is ook sterk aangeraden om tenminste één bericht op jullie Facebook pagina te wijden aan jullie standpunten over de post waar jullie voor opkomen.

De campagneweek kent enkele regels:

 • Het is ten strengste verboden om jullie eigen geld in je campagne te investeren; zowel voor promoted posts als voor giveaways etc.
 • Het is toegelaten dat jullie je laten sponsoren door externen. Dit gebeurt vaak in natura. Let hierbij wel op dat vaste partners van VTK NIET in aanmerking komen als sponsor (deze zijn hier opgelijst). Tevens mag u ook geen familiale banden hebben met de mogelijke sponsor.
 • Promoactiviteiten waarbij kosten gemaakt worden, zoals het weggeven van natura sponsoring of het plaatsen van een promoted post, dienen op voorhand per mail aangevraagd te worden aan de Kiescommisie vergezelfd van een bewijs die de uitgaven verantwoordt. Dit bewijs kan bvb. een mailthread zijn met een bedrijf waarvan jullie zaken ontvangen hebben.
 • Het is ten strengste verboden dat kandidaten aankondigingen doen in auditoria op eigen initiatief. De kandidaten worden op tijd en stond door de commissie verwittigd wanneer ze mogen aankondigen voor de diverse richtingen.
 • Het is verboden om campagne te voeren op VTK activiteiten of het VTK schild en/of logo te gebruiken in je campagne.
 • Er mag niet gepost worden in alle Facebook-, WhatsApp- of Discordgroepen van VTK, behalve op de hiervoor voorziene momenten. De kandidaten worden op tijd door de commissie verwittigd wanneer en wat ze hier mogen posten.
 • Potentiële sponsors mogen ten vroegste vanaf maandag 1 april gecontacteerd worden

Je kan hier een template vinden van een sponsorovereenkomst tussen kandidaten en een partner. Dit kan vrijblijvend gebruikt worden.

De campagneweek loopt van dindag 16 april, 08h00, tot maandag 22 april, 23h59. Na afloop is het ten strengste verboden om nog campagne te voeren op eender welke wijze / via eender welk kanaal.

Het niet navolgen van bovenstaande regels kan leiden tot sancties of uitsluiting, te bepalen door de Kiescommissie.

 Stemming

Het stemmen gaat door van dinsdag 23 april, 00h00 tot zondag 28 april, 12h00, online via de VTK website. Enkel VTK leden zijn stemgerechtigd. Ook deze periode kent enkele regels:

 • Zaken delen in groepen van VTK is niet toegestaan, dit gaat zowel over posts om mensen aan te sporen om te stemmen als pogingen om extra reclame te maken. 
 • Vanaf het moment dat de stemmingen geopend zijn, mag dit eenmalig bekend worden gemaakt door de post van de VTK-pagina te delen op persoonlijke sociale media en op de pagina die gecreëerd is voor de verkiezingen.

 Posten

Een presentatie met uitgebreide info over de verschillende posten vind je hier.

 Volledig verkiezingsreglement

Het volledige reglement kan je hier terugvinden onder titel III. Dit reglement is ten alle tijde bindend.

Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen eerlijk en transparant verlopen, herinneren we jullie eraan dat het niet is toegestaan om persoonlijk geld te gebruiken voor eventuele kosten. Er is echter een budget van €15 beschikbaar om deze kosten te dekken.

Indien je kosten moet maken, dien dan alsjeblieft een factuur in met de volgende facturatiegegevens:

VTK Gent vzw
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Belgium
BTW-nummer: BE-0410.940.203

Stuur de factuur naar verkiezingen@vtk.ugent.be.

Een kasticketje kan eventueel ook worden ingeboekt in onze boekhouding, mits een verklaring wordt toegevoegd, maar de voorkeur gaat naar een factuur.

Bedankt voor jullie medewerking en succes met de verkiezingen!