Ouderolderscantus

"O vrij studentenheerlijkheid,
waar zijt gij thans verzwonden?
O keer nog eenmaal schonen tijd,
Zo vrij, zo ongebonden!
Ik zoek u langs mijn wegen weer
En vind u sporen nimmerweer!"


De studententijd, de schoonste tijd van uw leven, het blijft jammer genoeg niet eeuwig duren. Onze alumni kunnen hier van meespreken, en om hun nog eens te herinneren aan hoe het leven bij VTK is, nodigen we ze nog eenmaal uit om bij ons te komen cantussen. Oud en jong zingen en drinken zij aan zij. Verhalen uitwisselen en herinneringen ophalen, begeleidt door een goeie portie gerstenat.

Deze cantus is gratis voor alle engage leden en pro-praesidium.
Alle huidige VTK-leden zijn uiteraard ook welkom!

We maken er een epische doch intieme cantus van.

"Klinkt aan en heft omhoog het glas,
Nog leeft het oud studentenras!"

Wegens grote interesse is deze cantus enkel voor gedoopten en engage.

di 30/04/2019 20:00
wo 01/05/2019 02:00
Delta
Stalhof 17
9000 Gent
leden: 8,0
niet-leden: 999999999,0

Nederlands