Verkiezingen praesidium 2023-2024

 Kandidaten

De kiescommissie heeft volgende kandidaturen ontvangen en conform het reglement goedgekeurd:

 • Praeses & Vice: Kato Boels & Jochen Decaestecker
 • Penning: Ellen D'Havé & Dries Verhoeve
 • Penning-Extern: Gilles Lefranc
 • Deltapenning: Eduard Van De Meersch
 • Konstrukt: Leen Marien
 • Career & Development: Laurens Barbier, Ward Verhoeve, Charles Creton & Evi Bogaert
 • Interne: Iona Laureys & Gaëlle Snoeckx
 • Feest & Temmer: Roderik Meersschaut, Stefan Roland & Xander Boudry
 • Cursus:
  • Louisa Scheir & Emma Deblaere
  • Senne De Lathauwer & Louis Pieters
 • Sport: Seppe Van Laethem, Robin Vanparys & Nicolas Mattelin
 • FRiS: Rune Beerens
 • IAESTE: Jasper Van der Linde
 • Cultuur: Senne De Leeuw & Bartold Leyssen
 • Delta: Victor-Louis Maerten, Jakob Verstraete, Flor Kochuyt & Zias Termote
 • Communicatie: Céline Duchaine & Manon De Bondt

 Voorwaarden

Om te mogen opkomen voor het VTK Praesidium moet je ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van UGent en dit in het academiejaar waarvoor je opkomt. Je moet ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • volledig geslaagd voor het eerste jaar
 • actieve medewerker voor de post waarvoor je wenst op te komen

Om op te komen als Praeses, Vice-praeses, Penning, Penning-Extern, Deltapenning of Konstrukt moet je minstens 1 jaar Praesidiumervaring hebben. De verkiezingen voor Praeses, Vice-Praeses, Penning, Penning-Extern, Deltapenning en Konstrukt gingen door op zaterdag 1 april en zondag 2 april. Deze voorverkiezingen verliepen volledig conform het huishoudelijk reglement.

Om op te komen als Praeses, Feest of Schachtentemmer moet je gedoopt zijn. Verder, in het opkomend team van Logistiek dient minstens één van beide personen reeds 2 kalenderjaren in het bezit zijn van een rijbewijs B. Tenslotte dient het opkomend Career & Development-team te bestaan uit minstens 2 personen met Praesidium- of Careerteamervaring.

 Kiescommissie

De VTK Kiescommissie die bestaat uit volgende leden:

 • Tim Vanhooren
 • Chloë Verstraete
 • Lawrence Wallace
 • Arthur Anckaert
 • Tibo De Cock
 • Thibault Vandeputte

De commissie is steeds persoonlijk aan te spreken of te bereiken via mail op verkiezingen@vtk.ugent.be.

 Kandidaatstelling

Wie wenst op te komen moest dit formulier indienen voor maandag 17 april 23h59. De kandidatuur wordt vergezeld van een inschrijvingsbewijs uit het huidige academiejaar en een korte motivatie waaruit blijkt dat je weet wat de post waarvoor je opkomt precies inhoudt.

Na de verkiezingen zullen er naverkiezingen volgen voor de niet-gevulde posten.

 Campagne

Dit jaar zullen de campagnes opnieuw zowel in de Plateau als online kunnen plaatsvinden! Zoals elk jaar zijn jullie aangemoedigd om toffe filmpjes te maken, leuke banners te ontwerpen en memes te posten. Het is ook sterk aangemoedigd om tenminste één bericht op jullie Facebook pagina te wijden aan jullie standpunten over de post waar jullie voor opkomen.

De campagneweek kent enkele regels:

 • Het is ten strengste verboden om jullie eigen geld in je campagne te investeren; zowel voor promoted posts als voor giveaways etc.
 • Het is toegelaten dat jullie je laten sponsoren door externen. Dit gebeurt vaak in natura. Let hierbij wel op dat vaste partners van VTK NIET in aanmerking komen als sponsor (deze zijn hier opgelijst).
 • Promoactiviteiten waarbij kosten gemaakt worden, zoals het weggeven van natura sponsoring of het plaatsen van een promoted post, dienen op voorhand per mail aangevraagd te worden aan de Kiescommisie vergezelfd van een bewijs die de uitgaven verantwoordt. Dit bewijs kan bvb. een mailthread zijn met een bedrijf waarvan jullie zaken ontvangen hebben.
 • Het is ten strengste verboden dat kandidaten aankondigingen doen in auditoria op eigen initiatief. De kandidaten worden op tijd en stond door de commissie verwittigd wanneer ze mogen aankondigen voor de diverse richtingen.
 • Het is verboden om campagne te voeren op VTK activiteiten of het VTK schild en/of logo te gebruiken in je campagne.
 • Er mag niet gepost worden in alle Facebook-, WhatsApp- of Discordgroepen van VTK, behalve op de hiervoor voorziene momenten. De kandidaten worden op tijd door de commissie verwittigd wanneer en wat ze hier mogen posten.
 • Potentiële sponsors mogen ten vroegste vanaf maandag 3 april gecontacteerd worden

Je kan hier een template vinden van een sponsorovereenkomst tussen kandidaten en een partner. Dit kan vrijblijvend gebruikt worden.

De campagneweek liep van dindag 18 april, 08h00, tot maandag 24 april, 23h59. Na afloop is het ten strengste verboden om nog campagne te voeren op eender welke wijze / via eender welk kanaal.

Het niet navolgen van bovenstaande regels kan leiden tot sancties of uitsluiting, te bepalen door de Kiescommissie.

 Stemming

Het stemmen ging door van dinsdag 25 april, 10h00, tot zondag 30 april, 12h00, online via de VTK website. Enkel VTK leden zijn stemgerechtigd. Ook deze periode kent enkele regels:

 • Zaken delen in groepen van VTK is niet toegestaan, dit gaat zowel over posts om mensen aan te sporen om te stemmen als pogingen om extra reclame te maken. 
 • Vanaf het moment dat de stemmingen geopend zijn, mag dit eenmalig bekend worden gemaakt door de post van de VTK-pagina te delen op persoonlijke sociale media en op de pagina die gecreëerd is voor de verkiezingen.

 Posten

Een presentatie met uitgebreide info over de verschillende posten vind je hier.

 Volledig verkiezingsreglement

Het volledige reglement kan je hier terugvinden onder titel III. Dit reglement is ten alle tijde bindend.